Miesiąc: Wrzesień 2015

ZAFI w ProService AT

ProService AT jako lider nowatorskich rozwiązań dla branży funduszy inwestycyjnych i wiodący agent transferowy aktywnie przygotowuje się do czekających rynek zmian związanych z planowanym przyjęciem regulacji implementujących do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2011/61/UE, w skrócie AIFMD, dotyczącą zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Wiosną 2014 r. opublikowany został projekt założeń legislacyjnych, a w styczniu 2015 r. przedłożono […]

Zakończenie audytu – ISO/IEC 27001:2013

Chcielibyśmy poinformować, iż ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. wdrożył i utrzymuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, co zostało potwierdzone certyfikatem wystawionym przez Centrum Certyfikacji Jakości, akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat potwierdza wypełnianie przez ProService AT wymagań normy PN – ISO/IEC 27001:2013 (SZBI) System Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji, w zakresie: usług agenta transferowego świadczonych na rzecz […]