Miesiąc: Maj 2018

Ogłoszenie o połączeniu spółek ProService Finteco z IFAS

Zarząd ProService Finteco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594698, NIP 7010533747, REGON 363436437, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 […]