Aktualności

Ogłoszenie o połączeniu spółek ProService Finteco z IFAS

Zarząd ProService Finteco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594698, NIP 7010533747, REGON 363436437, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 […]

Nabycie spółki IFAS przez ProService Finteco

Informujemy, że 29 września 2017 została sfinalizowana kolejna, trzecia w tym roku umowa akwizycyjna, na mocy której Spółka ProService Finteco Sp. z o.o. nabyła IFAS Sp. z o.o. IFAS Sp. z o.o. koncentruje swoje działania na księgowości funduszy inwestycyjnych zamkniętych, księgowości spółek kapitałowych i osobowych oraz kompleksowym wsparciu działalności biznesowej Klientów m.in. poprzez wsparcie przy […]

Zmiana adresu siedziby ProService Finteco

Zarząd ProService Finteco Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 25 września 2017r. w Krajowym Rejestrze Sądowym został zarejestrowany nowy adres siedziby spółki. Aktualny adres siedziby to: ProService Finteco Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12A 02-673 Warszawa Uprzejmie informujemy, że wyżej wymieniony adres siedziby jest także adresem korespondencyjnym, a numery: NIP, KRS pozostają bez […]

Zmiana adresu korespondencyjnego ProService Finteco

Szanowni Państwo, Zarząd ProService Finteco Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 7 sierpnia 2017r. zmianie ulega adres korespondencyjny spółki, a także adres Punktu Obsługi Klienta. Nowy adres korespondencyjny firmy to: ProService Finteco Sp. z o.o. Konstruktorska 12A (wejście D, IV piętro) 02-673 Warszawa Punkt Obsługi Klienta zmienia adres z dotychczasowego na: POK ProService […]

Połączenie spółek ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. oraz ProService Finteco Sp. z o.o.

Miło nam poinformować, iż w dniu 31 maja 2017 zakończył się proces łączenia spółek ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. oraz ProService Finteco Sp. z o.o. Celem połączenia obu spółek oraz idącego za tym rebrandingu na ProService Finteco Sp. z o.o. jest wzmacnianie wizerunku naszej spółki jako lidera na rynku rozwiązań FinTech. Wierzymy, że nowe […]

Nabycie części przedsiębiorstwa Bonair S.A. przez ProService Agent Transferowy

3 marca 2017 została podpisana umowa nabycia przez ProService AT Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Bonair S.A. – pionu oferującego oprogramowanie dla zarządzających funduszami oraz banków. Na mocy umowy ProService AT uzyskało prawa do rozwijania oraz sprzedaży produktów będących częścią zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przejęcie  jednego z pionów Bonair pozwoli ProService AT na zaistnienie w sektorze […]

Zakup firmy Aspartus Sp. z o.o. przez ProService Agent Transferowy

28 lutego 2017 została podpisana umowa, na mocy której Spółka ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. połączyła się z Aspartus Sp. z o.o. – firmą dostarczającą rozwiązania software i realizującą usługi utrzymania autorskiego systemu do kompleksowej obsługi instytucji z sektora ubezpieczeń. Finalizacja transakcji wpisuje się w strategię rozwoju ProService AT, umożliwiając zaoferowanie Klientom usług middle-office […]

Nowy Klient – Opera TFI S.A.

Od dnia 1.09.2016 ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. nawiązał współpracę z OPERA TFI S.A. w zakresie obsługi funduszy Opera FIO, Opera SFIO oraz Optimum FIO.