Dokumenty

Regulaminy i wzory umów

Punkt Obsługi Klienta ProService Finteco Sp. z o.o. jako dystrybutor jednostek uczestnictwa udostępnia regulaminy i wzory umów dotyczących usług świadczonych za pośrednictwem telefonu i sieci internet dla poszczególnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Wzór oświadczenia o poinformowaniu o prawie odstąpienia od umowy i otrzymaniu wzoru oświadczenia

 

AgioFunds TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego


Altus TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla instytucji

Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

Umowa telefoniczna formularz

 

Raiffeisen TFI S.A.  (Raiffeisen SFIO Parasolowy):

Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

Umowa dotycząca korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

 

MetLife TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego

Umowa dotycząca korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno- Informacyjnego

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla instytucji

 

Aviva Investors Poland TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego Aviva Investors 24

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego Aviva Investors 24 dla użytkowników indywidualnych i niepełnoletnich

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego Aviva Investors 24 dla instytucji


Rockbridge TFI SA (dotychczas BPH TFI S.A.):

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla instytucji

 

BPS TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego

Umowa dotycząca korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno- Informacyjnego

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla instytucji

 

Copernicus Capital TFI S.A.

Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

Umowa dotycząca korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla instytucji

 

IFM Global Funds:

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla instytucji


NN Investment Partners TFI S.A.:

Regulamin Telefonicznego Systemu Obsługi Klienta Telefundusze ING oraz Internetowego Systemu Obsługi Klienta Efundusze ING (Regulamin Usług Telefonicznych Oraz Internetowych)

Deklaracja zawarcia/zmiany danych/rozwiązania umowy o korzystanie z Serwisu Telefonicznego oraz Serwisu Internetowego w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego

Deklaracja zawarcia/zmiany danych/rozwiązania umowy o korzystanie z Serwisu Telefonicznego oraz Serwisu Internetowego w ramach Pracowniczego Programu Inwestycyjnego

 

Money Makers TFI S.A. (Alior SFIO):

Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

Umowa dotycząca korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR


Ipopema TFI S.A. (Ipopema m-INDEKS, Ipopema SFIO):

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych i niepełnoletnich

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla instytucji

 

Millennium TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego


Noble Funds TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego

Umowa dotycząca korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR


Open Finance TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla instytucji

Opera TFI S.A. (DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty):

Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

Umowa dotycząca korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR


Opera TFI S.A. (NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty):

Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

Umowa dotycząca korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR


Skarbiec TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego – obowiązuje dotychczasowych Użytkowników do dnia 02.03.2018

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego– nowy regulamin ogłoszony 31.01.2018

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla instytucji

 

Superfund TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych i niepełnoletnich

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla instytucji

 

TFI BGŻ BNP Paribas S.A.:

ProService Finteco Sp. z o.o. informuje, że z dniem 30.06.2017r. zaprzestaje dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. za pośrednictwem telefonu i systemu IVR, ze względu na wypowiedzenie umów o korzystanie z usług Serwisu Telefonicznego i IVR na podstawie § 7 pkt. 3 Umowy o korzystanie z Usług Serwisu Telefonicznego i IVR

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego  – obowiazujacy do 23 lutego 2018r.

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego– ogłoszony 9 lutego 2018r. 

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla instytucji

TFI AGRO S.A.:

Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego

Umowa dotycząca korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR