Misja

Misja spółki ProService Finteco

  • Budujemy trwałe więzi z Klientami, pracownikami oraz udziałowcami.
  • Każdego dnia chcemy być agentem pierwszego wyboru dla obecnych i potencjalnych Klientów.
  • Profesjonalnie świadczymy usługi, dostosowując je do potrzeb i wymagań rynku oraz Klientów.
  • Ludzie to nasz potencjał. Nasza firma sprzyja indywidualnemu rozwojowi tych, którzy wymagają od siebie i pracują rzetelnie.
  • Poprzez wzajemny szacunek tworzymy satysfakcjonujące relacje interpersonalne.
  • Podejmując nowe wyzwania, wykorzystujemy szanse rozwoju.