Organizacja

Struktura firmy

Struktura ProService Finteco Sp. z o.o. składa się z dwóch głównych pionów biznesowych: Front Office i Back Office, a także z Departamentów Wsparcia dostarczających usługi dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych firmy (tj. Departamenty IT, Administracji, Prawny, Audytu).

Back Office obejmuje wszystkie procesy operacyjne w firmie obejmujące m.in. utrzymywanie rejestrów uczestników, przetwarzanie zleceń i dyspozycji oraz rekoncyliację płatności, w ramach:

  • Departamentu Operacyjnego, departament dedykowany jest do realizacji transakcji na rejestrach Uczestników w bazach danych Klientów PS Finteco.
  • Wydziału Obsługi Sieci Dystrybucji, wydział zajmuje się współpracą i wsparciem sieci dystrybucji naszych Klientów.

Front Office składa się z Departamentu Obsługi Klienta skupiającego odpowiedzialność za kontakty zewnętrzne Spółki zarówno z klientem korporacyjnym, jak i detalicznym. Departament Obsługi Klienta składa się z:

  • Działu Strategii i Rozwoju, który odpowiedzialny jest za bieżącą współpracę z Klientami oraz koordynację nowych projektów (dedykowany zespół Doradców). Na podstawie wymagań Klientów lub własnych analiz rozwija i optymalizuje ofertę produktów i usług oferowanych przez Spółkę.
  • Wydziału Obsługi Klienta, który jest odpowiedzialny za kontakt i wsparcie klientów detalicznych, współpracujących z nami instytucji. Zajmuje się m.in. obsługą infolinii, korespondencją i wyjaśnianiem reklamacji w imieniu naszych Partnerów.
  • Wydziału Dystrybucji Jednostek Uczestnictwa, który prowadzi Punkt Obsługi Klienta gdzie prowadzona jest dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzane są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych będące Klientami Spółki.