Organizacja

Struktura firmy

Struktura ProService Finteco Sp. z o.o. składa się z dwóch głównych pionów biznesowych: Front Office i Back Office, a także z Departamentów Wsparcia dostarczających usługi dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych firmy (tj. Departamenty IT, Administracji, Prawny, Audytu).

Back Office obejmuje wszystkie procesy operacyjne w firmie obejmujące m.in. utrzymywanie rejestrów uczestników, przetwarzanie zleceń i dyspozycji oraz rekoncyliację płatności, w ramach:

  • Departamentu Operacyjnego, departament dedykowany jest do realizacji transakcji na rejestrach Uczestników w bazach danych Klientów PS Finteco.
  • Wydziału Obsługi Sieci Dystrybucji, wydział zajmuje się współpracą i wsparciem sieci dystrybucji naszych Klientów.

Front Office składa się z Departamentu Obsługi Klienta skupiającego odpowiedzialność za kontakty zewnętrzne Spółki zarówno z klientem korporacyjnym, jak i detalicznym. Departament Obsługi Klienta składa się z:

  • Działu Strategii i Rozwoju, który odpowiedzialny jest za bieżącą współpracę z Klientami oraz koordynację nowych projektów (dedykowany zespół Doradców). Na podstawie wymagań Klientów lub własnych analiz rozwija i optymalizuje ofertę produktów i usług oferowanych przez Spółkę.
  • Wydziału Obsługi Klienta, który jest odpowiedzialny za kontakt i wsparcie klientów detalicznych, współpracujących z nami instytucji. Zajmuje się m.in. obsługą infolinii, korespondencją i wyjaśnianiem reklamacji w imieniu naszych Partnerów.
  • Wydziału Dystrybucji Jednostek Uczestnictwa, który prowadzi Punkt Obsługi Klienta gdzie prowadzona jest dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzane są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych będące Klientami Spółki.

Struktura Grupy

ProService Finteco Sp z o.o. with its registered office in Warsaw at ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warsaw, registered in the National Court Register under number KRS 0000594698, whose file is kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register, REGON 363436437, NIP 7010533747

Aspartus Sp z o.o. with its registered office in Warsaw at ul. Wolska 88, 00-141 Warsaw, registered in the National Court Register under number KRS  0000469070, whose file is kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register, REGON 146779208, NIP 5252559318

 Aspartus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna with its registered office in Warsaw at ul. Wolska 88, 01-141 Warsaw, registered in the National Court Register under number KRS  0000480143, whose file is kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register, REGON 146917432, NIP 5272702061

 IFAS Sp z o.o. with its registered office in Warsaw at ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warsaw, registered in the National Court Register under number KRS  0000291704, whose file is kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register, REGON 120549210, NIP 6762362130

IFAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa with its registered office in Warsaw at ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warsaw, registered in the National Court Register under number KRS  0000292995, whose file is kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register, REGON 120577821, NIP 6762362762

makeitright Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw at ul. Świeradowska 51A, 02-662 Warsaw, registered in the National Court Register under number KRS  0000472633, whose file is kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register, REGON 2219933456, NIP 9571070116

Turbine Analytics S.A. z siedzibą w Toruniu, with its registered office in Toruń at ul. Włocławska 161, 87-100 Toruń, registered in the National Court Register under number KRS  0000424348, whose file is kept by the District Court for the city of Toruń, VII Commercial Department of the National Court Register, REGON 34129093300000, NIP 9562300344,