Władze firmy

Paweł Sujecki
Absolwent Warszawskiej Szkoły Biznesu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Uzyskał tytuł Master of Business Administration przy Polskiej Akademii Nauk. Ukończył także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Informatycznych Systemów Zarządzania oraz uzyskał Certyfikat Księgowy nadany przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzający kwalifikacje i uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W latach 1995-2001 był związany z CA IB Agent Transferowy, gdzie był Dyrektorem Departamentu Obsługi Funduszy Inwestycyjnych. Od 2001 r. w ramach struktury BRE Agent Transferowy odpowiedzialny m.in. za Departament Strategii i Rozwoju oraz Departament Obsługi Klienta. Od 2008 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ProService AT odpowiedzialnego za pion obsługi klienta. W 2010 roku został powołany na Prezesa Zarządu ProService Finteco i CEO Spółki.
Emilia Guz
Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Swoją karierę w ProService Finteco rozpoczęła w 1997 r. w Zespole Operacyjnym, a od roku 2005 związana jest z obszarem zarządzania relacjami z Klientem. W latach 2005-2006 była Kierownikiem Telefonicznej Obsługi Klienta, w latach 2006 – 2010 obejmowała stanowisko Menedżera ds. Kluczowych Klientów, a od kwietnia 2010 roku do września 2017 roku zarządzała Pionem Obsługi Klienta. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu ds. Operacji i jest odpowiedzialna za procesy operacyjne Spółki.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości. Ukończył szkolenia z zakresu finansów i strategii na uczelniach INSEAD i Harvard. Swoją karierę zaczynał ponad 20 lat temu w PwC, gdzie świadczył usługi dla funduszy inwestycyjnych i venture capital, banków oraz firm ubezpieczeniowych. Przez ostatnie 9 lat pełnił rolę Dyrektora Finansowego w Liberty Ubezpieczenia (później Axa Ubezpieczenia). Brał udział we wprowadzeniu firmy na polski rynek, budując dział finansowy i kształtując strategię firmy. Ma duże doświadczenie w planowaniu strategicznym i modelowaniu biznesowym, wdrażaniu systemów i efektywnych procesów finansowych, zarządzaniu różnorodnymi zespołami Pracowników oraz w transakcjach M&A. Od października 2017 pełni funkcję CFO ProService Finteco.
Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, a także podyplomowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej. Przez całą dotychczasową karierę związany z branżą IT. Karierę zawodową rozpoczął jako programista C++ w Chandney Software, a następnie programista Java w eo Networks. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Kierownika Działu Utrzymania Systemów Informatycznych w eo Networks świadcząc kompleksowe usługi utrzymania i rozwoju aplikacji dla klientów m.in. z branży finansowej, ubezpieczeniowej i mediów. W latach 2009-2015 pełnił funkcję Dyrektora Utrzymania i Administracji w eo Networks. Równolegle w latach 2012-2013 współtworzył startup itaxi.pl pełniąc w tej firmie funkcję Prezesa Zarządu. Od czerwca 2015 pełni funkcję CIO w ProService Finteco, a od stycznia 2016 powołany na Członka Zarządu ds. IT.