Kariera

Kogo szukamy

O doświadczeniu i wartości naszej Spółki świadczy doświadczenie i kwalifikacje naszych pracowników. Kładziemy duży nacisk na dokładną selekcję kandydatów starając się wybrać osoby spełniające zarówno wymagania merytoryczne jak i osobowościowe. Przyjacielska atmosfera, dzielenie się wiedzą i pomysłami oraz zaangażowanie to podstawy pracy w ProService Finteco Sp. z o.o. Ciekawe projekty, nowoczesne technologie i szeroki dostęp do wiedzy, w tym także szkolenia, pozwalają naszym pracownikom rozwijać się i spełniać zawodowo.

Szukamy osób, które dzięki swojej pracy wniosą wkład w sukces naszej Spółki.

ProService Finteco to nie tylko nazwa, ale aktywna postawa, pozytywny stosunek do zmian, to wzajemna pomoc, w końcu to sposób na bycie zaufanym partnerem dla klientów i kolegów.

Korzyści

Przez wiele lat Spółka wypracowała sobie zasady oceny pracy, wynagradzania i premiowania pracowników, jak również możliwości i kryteria awansu. Szczególny nacisk kładziemy na wewnętrzną promocję pracowników i przy każdej możliwej okazji staramy się promować naszych pracowników w ramach rekrutacji wewnętrznej. Każdy z pracowników objęty jest ubezpieczeniem medycznym oraz ma dostęp do planu rekreacyjno-sportowego.