Proces rekrutacyjny

Poszukując osób na stanowiska w naszej firmie, korzystamy z różnych metod selekcji kandydatów. Informacje o ofertach pracy publikowane są na naszej stronie internetowej lub na stronach wiodących serwisów rekrutacyjnych.

Decyzje podejmowane w procesie rekrutacji opieramy na następujących działaniach:

  • Wstępna selekcja przesłanych aplikacji (życiorys i list motywacyjny)
  • Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane przez wybranych pracowników firmy
  • Testy merytoryczne
  • Testy znajomości języka obcego

Każda z nowo zatrudnionych osób przechodzi obowiązkowe szkolenia wstępne dostarczające informacji zarówno o firmie, jak i o obowiązujących procedurach, a także przygotowujące do pracy na wybranym stanowisku.