AML

Obowiązek raportowania do GIIF nakłada na instytucje obowiązane wiele dodatkowych czynności kontrolnych, dlatego też ProService Finteco, na podstawie analizy rynku oraz potrzeb zgłaszanych przez Klientów, zbudował nowoczesne i wydajne narzędzie ułatwiające analizę AML/KYC.

Podstawowe funkcjonalności aplikacji zapewniają codzienną analizę bieżącą, prowadzenie rejestru GIIF oraz monitorowanie ryzyka klientów, w tym śledzenie czarnych list i listy PEP. Wyróżnikiem aplikacji jest parametryzowalny moduł do analizy wg logiki rozmytej (fuzzy logic).
Aplikacja umożliwia zaczytywanie komercyjnych czarnych list oraz tworzenie własnych, dowolne budowanie schematów do analizy bieżącej oraz wywołanie alertów w przypadku wystąpienia istotnego zdarzenia. Nowością jest tzw. „poczekalnia” ułatwiająca proces analizy podejrzanych transakcji i kierowanie do rejestru GIIF tylko transakcji zweryfikowanych przez użytkownika.