FATCA

fatca

W dniu  01 grudnia 2015 weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Stanów Zjednoczonych Ameryki (dalej „USA”) w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Ustawa ta ma na celu zobowiązanie polskich instytucji finansowych do przekazywania informacji o rachunkach, których posiadaczami są amerykańscy podatnicy, co z kolei ma zapobiegać unikaniu przez nich opodatkowania i utrudnić budowanie struktur podatkowych ułatwiających takie działanie.

Ustawa określa podstawowe obowiązki polskich instytucji finansowych, związane z identyfikowaniem amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe, a także obowiązek sporządzania i przekazywania informacji w tym zakresie do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych).

Ustawa nakłada na polskie instytucje finansowe, w tym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), obowiązek uzyskania od swoich Klientów oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA.

ProService Finteco od samego początku kształtowania się przepisów dotyczących regulacji FATCA w Polsce uczestniczył w pracach przygotowawczych nad wdrożeniem przepisów dla rynku funduszy inwestycyjnych.

Świadczymy kompleksową usługę w zakresie wdrożenia i utrzymania wytycznych wynikających z ustawy FATCA, która obejmuje:

  • Systemy sprzedażowe umożliwiające zebranie oświadczeń i kompletnej informacji o kliencie,
  • Pliki wymiany danych,
  • Procesy operacyjne,
  • Nowoczesną, dedykowaną pod FATCA aplikację ProCompliance umożliwiającą: ustalenie statusu FATCA osób fizycznych i instytucji; agregację aktywów; sprawdzanie progów; wykonywanie badań wynikających z Umowy i Ustawy FATCA; generację wezwań o oświadczenia w przypadku braku oświadczeń lub zmiany okoliczności; kontrolę czasu oczekiwania na zwrot oświadczenia; raportowanie.