KIID/PRIIPS

Dokument KIID stanowi podstawowe źródło wiedzy na temat funduszy dla inwestorów. W zamierzeniu ma zastąpić skrót prospektu informacyjnego.
Z tego względu jego przygotowanie wymaga wielkiej staranności. Dokument będzie podlegał ciągłemu monitorowaniu, aby w momencie wskazanym w normach prawnych dokonać jego aktualizacji i publikacji. Bazując na naszej dogłębnej znajomości rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, wieloletnim doświadczeniu w obszarach księgowości funduszu i przygotowania systemów oraz aplikacji przeznaczonych do obsługi procesów związanych z inwestowaniem, postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę o ten właśnie produkt.

Nowe Rozporządzenie 1286/2014 wprowadza obowiązek wykonywania dokumentów KIID również dla funduszy zamkniętych, produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, a także produktów systematycznego oszczędzania. ProService Finteco analizując potrzeby rynku dokonał analizy obowiązków jakie niesie za sobą przedmiotowa regulacja.

Celem regulacji jest:

  • ochrona inwestorów poprzez zwiększenie przejrzystości produktów inwestycyjnych,
  • zwiększenie świadomości ryzyka inwestycyjnego i kosztów związanych z produktami inwestycyjnymi,
  • zapewnienie porównywalności produktów pod kątem adekwatności, ryzyk i wartości dla inwestora.

Obowiązki wynikające z Rozporządzenia 1286/2014 dotyczą:

  • banków,
  • firm ubezpieczeniowych,
  • instytucji kredytowych,
  • firm inwestycyjnych.