Księgowość Spółek

ProService Finteco stale poszerza zakres swoich usług wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Dla Państwa świadczymy obecnie również usługi wyceny spółek i księgowości. Dzięki pozyskaniu doświadczonego zespołu specjalistów możemy zagwarantować obszerną wiedzę naszych pracowników, a tym samym wysoką jakość usług.

Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości (PSR) oraz  międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF), w tym standardami rachunkowości obowiązującymi w grupach kapitałowych (pakiety sporządzane dla potrzeb konsolidacji grupy).

W zależności od potrzeb prowadzenie ksiąg może obejmować całość procesów księgowych lub też jedynie wybrane procesy księgowe.

Podstawowy zakres usług księgowych obejmuje:

  • Kalkulację rezerw,
  • Usługi VAT,
  • Raportowanie,
  • Wsparcie i obsługę kontroli podatkowych,
  • Przygotowanie i aktualizację Polityki Rachunkowości,
  • Bieżący monitoring zmian w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.