Nowoczesne oprogramowanie

ProService Finteco wykorzystując wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym  oferuje  nowoczesne i elastyczne rozwiązania IT, budowane zarówno w odpowiedzi na indywidualne potrzeby Klienta jak i standardowe – typu plug and play. Posiadamy doświadczony zespół analityków i programistów pracujących w technologiach Java, PHP oraz .NET, mobile.

Do wytwarzania oprogramowania korzystamy głównie z metodyk klasycznych (Prince, PMI) wplatając, zależnie od projektu, elementy metodyk zwinnych (Agile, Scrum). Implementacja systemów jest prowadzona przy wykorzystaniu wiodących narzędzi wspierających development i testy (m.in. continous integration, code review, testy automatyczne). Naszym istotnym atutem jest znajomość produktów branży finansowej także przez zespół programistów i testerów. W ramach wymiany doświadczeń i skalowania naszych możliwości do zapotrzebowania rynku współpracujemy także z wiodącymi na polskim rynku wytwórcami oprogramowania (m.in. Exorigo, Primaris, eo Networks).

Posiadamy wysoce skalowalny system core’owy służący do obsługi produktów finansowych, takich jak fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte, produkty ubezpieczeniowe oraz wyspecjalizowane aplikacje frontowe wspierające proces sprzedaży.

Bezpieczeństwo i stabilność rozwiązań jest dla nas i naszych Klientów kluczowym elementem rozwoju usług, dlatego też proces rozwoju oprogramowania wykonywany jest zgodnie z najlepszymi rynkowymi praktykami Compliance IT.

ProService Finteco od 20 lat dostarcza sieci dystrybucji aplikacje typu B2B, które wspomagają sprzedaż jednostek funduszy inwestycyjnych. Aplikacje z grupy Goniec bazują na sprawdzonych rozwiązaniach zastosowanych rozwijanych od początku kształtowania się w Polsce rynku funduszy inwestycyjnych.
Goniec on-line to aplikacja webowa działająca także na urządzeniach mobilnych, służąca do przyjmowania zleceń i dyspozycji Uczestników funduszy inwestycyjnych. Proces sprzedaży jednostek uczestnictwa przy użyciu aplikacji nie trwa dłużej niż 2 minuty. Aplikacja jest używana w ponad 1900 placówkach na terenie całego kraju.

Cechy wyróżniające aplikację na rynku to:
• Architektura oparta o pryncypia SOA, fizyczna separacja interfejsu użytkownika od logiki biznesowej
• Interfejs użytkownika stworzony w oparciu o model MVC
• Scentralizowana baza danych umożliwiająca szybki, kontrolowany oraz bezpieczny dostęp do danych
• Możliwość stworzenia w tym samym środowisku interfejsu B2B i B2C umożliwiając kontakt mobilny pomiędzy sprzedawcą a Klientem, jak też zdalną obsługę posprzedażową.

Dotychczasowa hurtownia danych oparta o technologię Oracle Discoverer została zastąpiona nowoczesną platformą raportową, która jest rozwiązaniem klasy Business Intelligence opartym o system Microsoft Reporting Services. Obie hurtownie zostały zaprojektowane i zaimplementowane przez ProService Finteco. Rozwiązanie bazuje na danych z głównego systemu transakcyjnego PS Finteco i składa się z 4 modułów:
1. Platforma Raportowa
2. Platforma Raportowa +
3. Moduł FATCA
4. Moduł AML
ProCompliance umożliwia zaczytanie danych z różnych zbiorów danych w tym z baz danych nie obsługiwanych przez PS Finteco. Nowoczesna hurtownia danych jest narzędziem służącym do przeglądania i generowania raportów oraz narzędziem wspierający proces AML i FATCA.

Aplikacja E-Impuls jest autorskim rozwiązaniem ProService Finteco służącym do obsługi Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Pracowniczych Planów Oszczędnościowych po stronie Zakładów Pracy.
E-Impuls jest aplikacją webową, która umożliwia złożenie deklaracji i oświadczeń drogą elektroniczną bezpośrednio przez pracownika. Proces komunikacji i obsługi pracowników ulega tym samym znaczącemu ułatwieniu i przyspieszeniu co przekłada się na zadowolenie działów HR przy obsłudze programów.

Bazując na szerokim doświadczeniu w budowaniu aplikacji wspierających sprzedaż produktów inwestycyjnych, ProService Finteco przygotował wysoce parametryzowalny internetowy serwis transakcyjny typu B2C z możliwością dostosowania wyglądu i zawartości merytorycznej do zapotrzebowania Klienta.
Platforma transakcyjna umożliwia Uczestnikom 24h dostęp do swoich środków oraz możliwość złożenia zleceń i dyspozycji dotyczących funduszy inwestycyjnych. PS Finteco wyznacza nowe standardy w obszarze obsługi Uczestników przez internet, udostępniając usługę płatności mobilnych oraz dając możliwość zakupu jednostek bez konieczności wizyty w stacjonarnym oddziale.
Jako pierwsi przygotowaliśmy dla naszych Klientów mobilną wersję systemu transakcyjnego.
Platformę B2C w indywidualnej kolorystyce i układzie graficznym wdrożyło 22 naszych Klientów, a 4 z nich są wysoce spersonalizowane – część napisana jest w technice RWD.

ProService Finteco oferuje kompleksową usługę obsługi dokumentu Kluczowych Informacji dla Inwestora, zgodnie z europejską Dyrektywą 2009/65/WE i zapisami Rozporządzenia Komisji UE nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2012.
Dokument Kluczowych Informacji dla Inwestora (KII) jest dokumentem, który zastąpił skrót prospektu informacyjnego i w założeniu ma przekazywać inwestorowi informacje o funduszu, niezbędne do podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej, w szczególności na temat stopnia ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestycja w dany fundusz, wysokości pobieranych opłat, strategii inwestycyjnej. Konieczność przygotowania KII spoczywa na funduszu, a jeżeli w funduszu zostały wydzielone subfundusze, KII należy przygotować dla każdego z nich z osobna, z uwzględnieniem poszczególnych klas jednostek.
Nasza usługa obejmuje wyliczanie stosownych wskaźników, monitorowanie i aktualizowanie dokumentu KII, przygotowywanie gotowego do wysyłki dokumentu KII oraz dystrybucję tegoż dokumentu. Cały proces przygotowania i dystrybucji KII jest wykonywany w oparciu o autorską aplikację KIIDService.