RODO

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) nakładające na instytucje nowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. RODO.pro ma na celu umożliwienie instytucjom wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Rozwiązanie stanowi ewidencję wszystkich zbiorów danych osobowych przetwarzanych w organizacji oraz wspomaga organizację w zarządzaniu procesami biznesowymi związanymi z RODO.

RODO.pro zostało zbudowane modułowo z wykorzystaniem mechanizmów takich jak: gromadzenie danych w rejestrach, obsługa procesów i spraw, mechanizm zarządzania i przydziału zadań, generowanie raportów, automatyzacja przygotowania i generowania dokumentów.

Aplikacja RODO.pro w zakresie repozytorium RODO wspiera w projekcie fazę projektowania, inwentaryzacji, oceny bezpieczeństwa przetwarzania i przygotowania do zgodności z RODO [art. 30]. Wykorzystujemy do tego następujące moduły:

 • Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
 • Rejestr Systemów Informatycznych
 • Centralną Bazę Osób zawierającą kopię wszystkich danych osobowych przechowywanych we wszystkich zbiorach danych lub integrację z centralną bazą osób instytucji (w zależności od polityki w danej organizacji).
 • Rejestr Czynności Przetwarzania
 • Rejestr Reguł Retencji danych osobowych
 • Rejestr Klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr Zgód na przetwarzanie danych osobowych
 • obsługę oceny skutków dla ochrony danych osobowych DPIA i obsługę spraw z tym związanych

Po 25 maja przyszłego roku aplikacja ułatwi i umożliwi udokumentowaną obsługę RODO. W tym zakresie można skorzystać z modułu Wnioski.

Wniosków osób, których dane przetwarzane są w organizacji:

 1. Wniosek o informacje,
 2. Wniosek o poprawę danych (sprostowania, uzupełnienia),
 3. Wniosek o kopię danych z ewentualny przesłaniem do innego ADO,
 4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie,
 5. Wniosek o ograniczenie przetwarzania,
 6. Sprzeciw wobec przetwarzania,
 7. Wniosek o usunięcie (bycie zapomnianym).
 8. W ramach obsługi wniosków System prowadzi Rejestr Spraw i Notyfikacji.

System RODO.pro pozwala na bezpośrednią rejestrację wniosków drogą elektroniczną przez osoby zainteresowane, czyli aplikacja RODO.pro może zostać połączona z systemami frontowymi, w tym stronami www. Umożliwia także zdalny dostęp osoby, której dotyczy przetwarzanie do jej danych. Ponadto, rozwiązanie zarządza procesem komunikacji z Systemami Informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe w organizacji.