Ubezpieczenia

ProService Finteco dzięki wieloletniemu doświadczeniu zbudował kompetencje do kompleksowej obsługi Towarzystw Ubezpieczeniowych. Nasze sprawdzone procesy operacyjne stosujemy dla produktów grupowych i indywidualnych, wychodząc naprzeciw najszerszym wymaganiom naszych klientów. Nasze usługi obejmują:

 • Obsługę umów ubezpieczeniowych (rejestracja przystąpienia do umowy, kontrola poprawności umowy),
 • Obsługę zdarzeń ubezpieczeniowych (przyjmowanie zdarzeń przez telefon, wstępna weryfikacja zasadności wypłaty ubezpieczenia),
 • Prowadzenie rejestru Ubezpieczonych w okresie subskrypcji,
 • Przyjmowanie zleceń od dystrybutora w okresie subskrypcji,
 • Rozliczanie transakcji związanych z dokonanymi wpłatami składek przez Ubezpieczonych,
 • Wyjaśnianie niekompletnych wpłat i dyspozycji,
 • Prowadzenie analitycznych zleceń Ubezpieczonych (zarówno dla produktu indywidualnego jak i grupowego), tworzenie z nich zbiorczych zleceń i składanie zbiorczych zleceń,
 • Usługi sub – agenta w procesie tworzenia zbiorczych zleceń i składanie zbiorczych zleceń,
 • Obsługę polis ubezpieczeniowych z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) inwestującym w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnych (FIO),
 • Korespondencję z Ubezpieczonymi (ponaglenia, potwierdzenia objęcia ochroną ubezpieczeniową),
 • Obsługę grupowych polis ubezpieczeniowych,
 • Rozliczanie składek ubezpieczeniowych (ewidencjonowanie składek, kontrola zaległości),
 • Raportowanie,
 • Raportowanie do księgi głównej.

 

Świadcząc kompleksowe usługi dla Towarzystw Ubezpieczeniowych ProService Finteco oferuje również swoje wsparcie w zakresie księgowości funduszy ubezpieczeniowych. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na dostarczanie dla Państwa profesjonalnych usług, które zawierają:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla funduszy, w tym księgowanie zdarzeń dt. aktywów funduszy,
 • Przygotowywanie dokumentów transakcyjnych do wyceny – kompletowanie i weryfikacja,
 • Składanie zleceń kupna/sprzedaży jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy,
 • Otwieranie rejestrów w nowych funduszach,
 • Codzienne wprowadzanie cen dla funduszy,
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 • Współpraca przy projekcie i raportowaniu Solvency II.

 

ProService Finteco proponuje nie tylko sprawne procesy operacyjne, lecz także aktywnie wspiera działania post-sprzedażowe firm. Rozumiemy, że dobre relacje z Uczestnikami oraz dostęp do pełnej i szybkiej informacji o produktach są istotne dla naszych Klientów. Proponujemy profesjonalne rozwiązania ukierunkowane na komunikację z Uczestnikami i wspierające budowanie z nimi dobrych relacji.

 •  Call Centre – Udostępniamy naszym klientom profesjonalną usługę Call Centre, która może być skierowana zarówno do Uczestników, jak i dystrybutorów. Zakres funkcjonowania dedykowanej linii telefonicznej dostosowujemy do oczekiwań klientów. Operatorzy Call Centre przechodzą systematyczne szkolenia, mające na celu zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług.
 • Wysyłka korespondencji – Posiadamy wysokiej klasy sprzęt do automatycznej wysyłki korespondencji. W ramach usługi Uczestnikom przesyłane są potwierdzenia zrealizowanych transakcji, inne periodyczne zestawienia czy materiały promocyjne funduszy. Systemy PS Finteco wspierające tę usługę, umożliwiają personalizację wysyłanych dokumentów zgodnie z oczekiwaniami klientów.
 • Interaktywne usługi informacyjne – Oferujemy mechanizmy, pozwalające na bezpośrednie uzyskiwanie przez inwestorów informacji na temat stanu ich inwestycji, rozliczonych transakcji, wyceny funduszy itp. Te mechanizmy pozwalają na 24-godzinny dostęp do informacji za pomocą telefonu [IVR] lub strony internetowej, a także mogą zostać użyte jako aplikacje do składania zleceń i innych oświadczeń.
 • Obsługa reklamacji i zapytań – W ramach naszych usług oferujemy profesjonalną obsługę reklamacji i zapytań składanych przez inwestorów i Uczestników funduszy. Proces rozpatrywania reklamacji i udzielania odpowiedzi na przesłane kwestie do wyjaśnienia jest prowadzony zgodnie z procedurami ustalonymi z naszymi klientami, w celu zapewnienia usługi na najwyższym oczekiwanym poziomie.