Aktualności

ProService Finteco w grupie roboczej Pracowniczych Planów Kapitałowych

W listopadzie 2018 r. została powołana grupa robocza PPK, w skład której wchodzą firmy, które zamierzają świadczyć usługi związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi – instytucje finansowe, agenci transferowi oraz dostawcy oprogramowania dla HR. ProService Finteco jako wiodący agent transferowy aktywnie uczestniczy w pracach grupy roboczej, której celem jest wypracowanie standardu wymiany danych pomiędzy pracodawcami, a podmiotami […]

Ogłoszenie o połączeniu spółek ProService Finteco z IFAS

Zarząd ProService Finteco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594698, NIP 7010533747, REGON 363436437, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 […]

Zakup firmy Turbine Analytics S.A.

Miło nam poinformować, że w kwietniu 2018 ProService Finteco Sp. z o.o. dokonało zakupu Turbine Analytics S.A. Turbine Analytics (www.turbineanalytics.com) jest firmą analityczną wyspecjalizowaną w przetwarzaniu danych z rynków finansowych. Wykorzystują nowoczesne technologie IT oraz narzędzia Big Data, aby zaoferować instytucjom finansowym profesjonalne, ale równocześnie niezwykle intuicyjne i proste w obsłudze systemy informatyczne oraz usługi […]

Zakup firmy makeitright Sp. z o.o.

Informujemy, że nasza Spółka podpisała kolejną umowę akwizycyjną, na mocy której do grupy ProService Finteco Sp. z o.o. dołączyła Firma makeitright Sp. z o.o. – specjalizująca się w automatyzacji testów i procesów biznesowych oraz Robotics Process Automation, czyli robotyzacji procesów operacyjnych. makeitright Sp. z o.o. (http://makeitright.pl) działa na polskim rynku od 2013 roku, aktualnie zatrudnia […]

Nabycie spółki IFAS przez ProService Finteco

Informujemy, że 29 września 2017 została sfinalizowana kolejna, trzecia w tym roku umowa akwizycyjna, na mocy której Spółka ProService Finteco Sp. z o.o. nabyła IFAS Sp. z o.o. IFAS Sp. z o.o. koncentruje swoje działania na księgowości funduszy inwestycyjnych zamkniętych, księgowości spółek kapitałowych i osobowych oraz kompleksowym wsparciu działalności biznesowej Klientów m.in. poprzez wsparcie przy […]

Zmiana adresu siedziby ProService Finteco

Zarząd ProService Finteco Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 25 września 2017r. w Krajowym Rejestrze Sądowym został zarejestrowany nowy adres siedziby spółki. Aktualny adres siedziby to: ProService Finteco Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12A 02-673 Warszawa Uprzejmie informujemy, że wyżej wymieniony adres siedziby jest także adresem korespondencyjnym, a numery: NIP, KRS pozostają bez […]

Zmiana adresu korespondencyjnego ProService Finteco

Szanowni Państwo, Zarząd ProService Finteco Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 7 sierpnia 2017r. zmianie ulega adres korespondencyjny spółki, a także adres Punktu Obsługi Klienta. Nowy adres korespondencyjny firmy to: ProService Finteco Sp. z o.o. Konstruktorska 12A (wejście D, IV piętro) 02-673 Warszawa Punkt Obsługi Klienta zmienia adres z dotychczasowego na: POK ProService […]

Połączenie spółek ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. oraz ProService Finteco Sp. z o.o.

Miło nam poinformować, iż w dniu 31 maja 2017 zakończył się proces łączenia spółek ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. oraz ProService Finteco Sp. z o.o. Celem połączenia obu spółek oraz idącego za tym rebrandingu na ProService Finteco Sp. z o.o. jest wzmacnianie wizerunku naszej spółki jako lidera na rynku rozwiązań FinTech. Wierzymy, że nowe […]