Kategoria: Komunikat

Nowy Klient – Opera TFI S.A.

Od dnia 1.09.2016 ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. nawiązał współpracę z OPERA TFI S.A. w zakresie obsługi funduszy Opera FIO, Opera SFIO oraz Optimum FIO.

Od 1.06.16 100% udziałów ProService AT zostało przejętych przez Fundusze zarządzane przez Oaktree Capital Management L.P i Cornerstone Partners

1 czerwca 2016 sfinalizowana została transkacja zakupu 100% udziałów ProService AT przez Fundusze zarządzane przez Oaktree Capital Management L.P i Cornerstone Partners. Nowa strategia spółki zakłada zarówno wzrost organiczny firmy jak i jej rozwój przez przejęcia w Polsce lub wybranych krajach Europy Zachodniej. Koncentracji na usługach dla funduszy inwestycyjnych czy emerytalnych towarzyszyć będzie rozwój oferty […]

ProService Agent Transferowy dołączył do grupy Podmiotów wspierających w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami

ProService Agent Transferowy wraz z PZU Centrum Operacji dołączył do grupy Podmiotów wspierających w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami. Łącznie Izba skupia 17 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz 4 Agentów Transferowych. Do Izby należą największe działające na polskim rynku TFI, zarządzające łącznie ponad 170 miliardami zł. Agenci transferowi należący do Izby obsługują ponad 40 Towarzystw, wspierając […]

Nowy rozdział w historii ProService AT

Miło nam poinformować o podpisaniu umowy przejęcia naszej Spółki przez Fundusze zarządzane przez Cornestone Partners i Oaktree Capital Management. Umowa wejdzie w życie po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Nabycie ProService AT to pierwsza wspólna transakcja Cornestone Partners i Oaktree Capital Management. Cornerstone Partners jest wyłącznym partnerem Oaktree w poszukiwaniu i zarządzaniu inwestycjami […]

Warsztaty dla podmiotów rynku TFI zorganizowane przez PSAT – 27.11.15

PSAT zorganizował warsztaty dla podmiotów rynku TFI wspomagające standaryzację i uproszczenie procesów, umożliwiające dzielenie się najlepszymi praktykami w ramach obsługi klientów funduszy Inwestycyjnych, które odbyły się w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza w Warszawie 27 listopada 2015. Głównym celem spotkania było wsparcia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Dystrybutorów w ujednoliceniu standardów panujących na rynku finansowym oraz wypracowanie […]

Konferencja Fund Industry Summit – 3.11.15

3 listopada 2015 obyło się spotkanie Fund Industry Summit, w którym ProService AT nie tylko miał możliwość uczestniczenia, ale również przedstawienia swoich usług oraz nowoczesnych rozwiązań IT. Prezentowaliśmy między innymi nowatorskie rozwiązania w zakresie hurtowni danych oraz obsługi AML udostępniane w ramach platformy raportowej PrCompliance, rozwiązania klasy Business intelligence zbudowanego w oparciu o nowe technologie […]

ZAFI w ProService AT

ProService AT jako lider nowatorskich rozwiązań dla branży funduszy inwestycyjnych i wiodący agent transferowy aktywnie przygotowuje się do czekających rynek zmian związanych z planowanym przyjęciem regulacji implementujących do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2011/61/UE, w skrócie AIFMD, dotyczącą zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Wiosną 2014 r. opublikowany został projekt założeń legislacyjnych, a w styczniu 2015 r. przedłożono […]