Dokumenty

Regulaminy i wzory umów

Punkt Obsługi Klienta ProService Finteco Sp. z o.o. jako dystrybutor jednostek uczestnictwa udostępnia regulaminy i wzory umów dotyczących usług świadczonych za pośrednictwem telefonu i sieci internet dla poszczególnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Wzór oświadczenia o poinformowaniu o prawie odstąpienia od umowy i otrzymaniu wzoru oświadczenia

 


Altus TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla instytucji

Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

Umowa dotycząca korzystania z serwisu telefonicznego i IVR

 

BNP Paribas TFI S.A.  (Spektrum SFIO):

Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

Umowa dotycząca korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

 

MetLife TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego

Umowa dotycząca korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno- Informacyjnego

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla instytucji

 

Aviva Investors Poland TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego Aviva Investors 24

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego Aviva Investors 24 dla użytkowników indywidualnych i niepełnoletnich

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego Aviva Investors 24 dla instytucji

 

Rockbridge TFI SA (dotychczas BPH TFI S.A.):

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla instytucji

 

BPS TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego

Umowa dotycząca korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

 

Copernicus Capital TFI S.A.

Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

Umowa dotycząca korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla instytucji

 

IFM Global Funds:

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla instytucji


Ipopema TFI S.A. (Ipopema m-INDEKS, Ipopema SFIO):

Regulamin korzystania z usług serwisu Transakcyjno- Informacyjnego

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych i niepełnoletnich

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla instytucji

 

Millennium TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego


Noble Funds TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego

Umowa dotycząca korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR


Open Finance TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla instytucji


Opera TFI S.A. (DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty):

Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

Umowa dotycząca korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR


Opera TFI S.A. (NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty):

Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

Umowa dotycząca korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR


Skarbiec TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

Umowa dotycząca korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno -Informacyjnego

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno – Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno- Informacyjnego dla instytucji

 

Superfund TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla użytkowników indywidualnych i niepełnoletnich

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dla instytucji

 

BNP Paribas TFI S.A.:

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego