Grupa kapitałowa

Grupa Kapitałowa ProService Finteco

W skład Grupy Kapitałowej ProService Finteco wchodzą następujące podmioty: ProService Finteco Sp. z o.o., Aspartus Sp. z o.o., Aspartus Sp. z o.o. SKA, Makeitright Sp. z o.o., Turbine Analytics Sp. z o.o.