Historia firmy

Historia firmy

ProService Finteco jest obecnie największym agentem transferowym w Polsce.

Oaktree Capital Management L.P.

OakTree

Oaktree to światowy lider w dziedzinie zarządzania inwestycyjnego, który specjalizuje się w inwestycjach alternatywnych i zarządza aktywami o wartości 97 miliardów USD (stan na 31 grudnia 2015). Firma preferuje podejście oparte na strategiach oportunistycznych, pomnażaniu wartości i kontroli ryzyka, koncentrując się na inwestycjach w dług typu distressed, dług korporacyjny (w tym obligacje wysokodochodowe i kredyty uprzywilejowane), pakiety kontrolne, papiery zamienne i notowane papiery wartościowe. Firma zatrudnia ponad 900 osób w siedzibie w Los Angeles i biurach zlokalizowanych w 17 miastach na całym świecie. Oaktree European Principal Group inwestuje w Polsce od 2006 roku, poczynając od nabycia Polmos Lublin (Stock Spirits). Więcej informacji można znaleźć na stronie Oaktree: http://www.oaktreecapital.com/

Cornerstone Partners

CornerStone Partners

Firma, która koncentruje się na inwestycjach typu private equity w branżach mających duży potencjał wzrostu oraz na przedsięwzięciach, które gwarantują ponadprzeciętną stopę zwrotu z inwestycji. Cornerstone Partners inwestuje głównie w Polsce, nie rezygnując z poszukiwań potencjalnych celów do przejęć w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wspólne doświadczenie partnerów Cornerstone to blisko 60 zrealizowanych transakcji ze średnim zwrotem IRR powyżej 35%. Inne aktywa w bieżącym portfolio Cornerstone Partners to pakiety udziałów w firmach Smyk, Blue Gas Energy i Multimedia Polska. Więcej informacji na stronie: http://www.cornerstone.pl

 • Kwiecień 2018ProService Finteco Sp. z o.o. kupiło Turbine Analytics S.A. - firmę analityczną wyspecjalizowaną w przetwarzaniu danych z rynków finansowych, dostarczającą systemy informatyczne oraz oferującą usługi doradcze związane z wykorzystaniem metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu portfelem inwestycyjnym, tradingu i działalności operacyjnej.
 • Marzec 2018Spółka podpisała umowę, na mocy której do Grupy ProService Finteco dołączyła firma Makeitright Sp. z o.o. - specjalizująca się w automatyzacji testów i procesów biznesowych oraz Robotics Process Automation.
 • Wrzesień 2017We wrześniu 2017 została sfinalizowana kolejna umowa akwizycyjna, na mocy której Spółka ProService Finteco Sp. z o.o. nabyła IFAS Sp. z o.o. - firmę koncentrującą swoje działania na księgowości funduszy inwestycyjnych zamkniętych, księgowości spółek kapitałowych i osobowych.
 • Maj 2017W dniu 31 maja 2017 nastąpiło połączenie spółek ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. oraz ProService Finteco Sp. z o.o. Celem połączenia obu spółek oraz idącego za tym rebrandingu na ProService Finteco Sp. z o.o. było wzmocnienie wizerunku naszej spółki jako lidera na rynku rozwiązań FinTech.
 • Marzec 2017W marcu 2017 została podpisana umowa nabycia przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Bonair S.A. – pionu wytwarzającego i dostarczającego specjalizowane oprogramowanie dla rynku inwestycyjnego i bankowości.
 • Luty 2017W lutym 2017 została podpisana umowa, na mocy której Spółka ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. połączyła się z Aspartus Sp. z o.o. – firmą dostarczającą rozwiązania software i realizującą usługi utrzymania autorskich systemów do kompleksowej obsługi instytucji z sektora ubezpieczeń.
 • oaktree cornerstoneCzerwiec 2016Od 1 czerwca 2016 roku 100% udziałów spółki zostało przejętych przez Fundusze zarządzane przez Oaktree Capital Management L.P. i Cornerstone Partners.
 • izfiaMaj 2016W maju 2016 ProService Agent Transferowy dołączył do grupy Podmiotów wspierających w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami.
 • highlanderListopad 2012W listopadzie 2012 r. nowym właścicielem ProService Agent Transferowy został Highlander Partners, L.P. Highlander Partners to fundusz typu private equity specjalizujący się w inwestycjach w usługowe i produkcyjne przedsiębiorstwa, przede wszystkim działające w modelu ‚business to business’.
 • fin24Maj 2012W maju 2012 r. ProService Agent Transferowy zakupił FIN24.pl Sp. z o.o., spółkę specjalizującą się w rozwoju oprogramowań, w tym platform internetowych, dla dystrybutorów i towarzystw funduszy inwestycyjnych.
 • enterprise-investorsStyczeń 2007W styczniu 2007 r. część Skarbiec Asset Management Holding [w tym ProService Agent Transferowy] została zakupiona przez Polish Enterprise Fund V, fundusz typu private equity zarządzany przez Enterprise Investors. W wyniku tej transakcji Spółka zmieniła nazwę na ProService Agent Transferowy sp. z o.o.
 • proserviceStyczeń 2001ProService Agent Transferowy Spółka z o.o. funkcjonująca w obecnym kształcie, powstała w styczniu 2001 roku [dawniej jako BRE Agent Transferowy] w wyniku połączenia Biura Obsługi Funduszy, które od 1997 roku prowadziło działalność agenta transferowego, obsługującego fundusze emerytalne w ramach struktur bankowych BRE Banku S.A oraz działalności agenta transferowego w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych, prowadzonej od 1994 roku, w CA IB Agent Transferowy S.A. Później Spółka została włączona do Skarbiec Asset Management Holding, który skupiał spółki zajmujące się zarządzaniem funduszy inwestycyjnych, usługami agenta transferowego, zarządzaniem funduszem emerytalnym oraz zarządzaniem aktywami.