Organizacja

Struktura firmy

Naszą Firmę budują Eksperci, którzy pracują w Pionach i Departamentach. Główne obszary naszej działalności to:

  • Operacje –  realizacja transakcji na rejestrach Uczestników w bazach danych Klientów PS Finteco,
  • Administracja i Wycena Aktywów – administrowanie, księgowanie i wycena aktywów funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
  • Sprzedaż produktów i usług oraz obsługa Klienta – bieżąca współpraca z Klientami
  • IT – kreowanie rozwiązań teleinformatycznych skierowanych do sektora finansowego
  • Jednostki wspierające (Audyt, Finanse, HR, Prawny, PMO, Administracja)