Władze firmy

Paweł Sujecki
Absolwent Warszawskiej Szkoły Biznesu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Uzyskał tytuł Master of Business Administration przy Polskiej Akademii Nauk. Ukończył także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Informatycznych Systemów Zarządzania oraz uzyskał Certyfikat Księgowy nadany przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzający kwalifikacje i uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W latach 1995-2001 był związany z CA IB Agent Transferowy, gdzie był Dyrektorem Departamentu Obsługi Funduszy Inwestycyjnych. Od 2001 r. w ramach struktury BRE Agent Transferowy odpowiedzialny m.in. za Departament Strategii i Rozwoju oraz Departament Obsługi Klienta. Od 2008 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ProService AT odpowiedzialnego za pion obsługi klienta. W 2010 roku został powołany na Prezesa Zarządu ProService Finteco i CEO Spółki.
Emilia Guz
Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Swoją karierę w ProService Finteco rozpoczęła w 1997 r. w Zespole Operacyjnym, a od roku 2005 związana jest z obszarem zarządzania relacjami z Klientem. W latach 2005-2006 była Kierownikiem Telefonicznej Obsługi Klienta, w latach 2006 – 2010 obejmowała stanowisko Menedżera ds. Kluczowych Klientów, a od kwietnia 2010 roku do września 2017 roku zarządzała Pionem Obsługi Klienta. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu i jest odpowiedzialna za procesy operacyjne Spółki.
Absolwent Politechniki Łódzkiej i studiów MBA Warsaw School of Administration and Management. Od blisko 20 lat pracuje dla sektora finansowego jako dostawca rozwiązań aplikacyjnych i systemowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi i złożonymi projektami IT oraz szeroką wiedzę i praktykę w zakresie kompleksowych rozwiązań IT, spełniających oczekiwania klienta (customer experience, IT driven business transformations), w tym w opracowywaniu i wdrażaniu strategii IT z perspektywy biznesu. Certyfikowany Project Manager Prince2® Practitioner, posiada praktyczna znajomość metodyk Agile SCRUM, PMBOK®, TOGAF®, CMMI®. Realizował duże projekty m.in. dla: BNP Paribas Bank Polska, PKO BP, Credit Agricole Bank Polska, Europejski Fundusz Leasingowy, Raiffeisen Bank Polska, TU AXA, TU Aviva, Toyota Bank Polska, Narodowy Fundusz Gwarancyjny, Intrum, BGK, mBank Hipoteczny, Bank Gospodarski Żywnościowej. Od sierpnia 2019 Członek Zarządu i Chief Technology Officer Grupy ProService Finteco. Wcześniej pracował w ITMAGINATION, Accenture i Asseco Poland.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i studiów AMP IESE Business School. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w obszarze finansów, które zdobył pracując zarówno dla firm doradczych jak i operacyjnych. Pracował na stanowiskach menedżerskich w PwC i KPMG, gdzie był odpowiedzialny za realizację projektów związanych z księgowymi centrami usług wspólnych, modelowaniem finansowym, rachunkowością regulacyjną i projektowaniem procesów biznesowych. Doświadczenie operacyjne zdobył pracując na stanowiskach menedżerskich w finansach w Optimusie i Medicover. W ostatnich latach zdobywał doświadczenie w Grupie Orlen, gdzie był odpowiedzialny za kontroling, wspierał realizację programów optymalizacyjnych (m.in. jako członek zarządu Unipetrolu). Ostatnie 5 lat pracował w JV Basell Orlen Polyolefins, gdzie zarządzał finansami i IT. W ProService Finteco pełni funkcję CFO.