Władze firmy

Paweł Sujecki
Absolwent Warszawskiej Szkoły Biznesu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Uzyskał tytuł Master of Business Administration przy Polskiej Akademii Nauk. Ukończył także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Informatycznych Systemów Zarządzania oraz uzyskał Certyfikat Księgowy nadany przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzający kwalifikacje i uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W latach 1995-2001 był związany z CA IB Agent Transferowy, gdzie był Dyrektorem Departamentu Obsługi Funduszy Inwestycyjnych. Od 2001 r. w ramach struktury BRE Agent Transferowy odpowiedzialny m.in. za Departament Strategii i Rozwoju oraz Departament Obsługi Klienta. Od 2008 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ProService AT odpowiedzialnego za pion obsługi klienta. W 2010 roku został powołany na Prezesa Zarządu ProService Finteco i CEO Spółki.
Emilia Guz
Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Swoją karierę w ProService Finteco rozpoczęła w 1997 r. w Zespole Operacyjnym, a od roku 2005 związana jest z obszarem zarządzania relacjami z Klientem. W latach 2005-2006 była Kierownikiem Telefonicznej Obsługi Klienta, w latach 2006 – 2010 obejmowała stanowisko Menedżera ds. Kluczowych Klientów, a od kwietnia 2010 roku do września 2017 roku zarządzała Pionem Obsługi Klienta. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu i jest odpowiedzialna za procesy operacyjne Spółki.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Swoją pracę zawodową rozpoczął jako księgowy kosztów w Wrigley Polska, następnie w ramach praktyki AIESEC był wykładowcą akademickim na La Universidad de San Buenaventura w Bogocie (2002-2003). W latach 2003-2007 pracował w Kraft Foods, startując od stanowiska Analityka Finansowego w dziale Global Customer Supply Chain, przez funkcję Kierownika Kontrolingu Finansowego - East Adriatic Markets, do Regionalnego Kierownika ds. Kontroli Finansowej na Europę Centralną. W okresie 2008-2011 jako Dyrektor Finansowy odpowiadał za wdrożenie średnioterminowej strategii działania Grupy Avery Dennison w Polsce, Bułgarii oraz krajach skandynawskich i bałtyckich. Następnie objął stanowisko Dyrektora Finansowego w Grupie Kapitałowej Zelmer, gdzie w latach 2011-2014, będąc jednocześnie w randze Członka Zarządu, odpowiadał między innymi za strategię i operacyjne plany działalności, a także za zarządzanie obszarem finansów, raportowanie zarządcze i finansowe Grupy Zelmer, notowanej wówczas na giełdzie warszawskiej. Przez ostatnie cztery lata był związany ze Skarbiec Holding jako Prezes Zarządu, a wcześniej Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Skarbiec Holding oraz Członek Zarządu Skarbiec TFI, odpowiadając za obszar finansów Spółki oraz za wprowadzenie Skarbca na GPW. W dniu 15 czerwca 2018 roku objął funkcję Wiceprezesa ProService Finteco, CFO Grupy ProService Finteco.
Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, a także podyplomowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej. Przez całą dotychczasową karierę związany z branżą IT. Karierę zawodową rozpoczął jako programista C++ w Chandney Software, a następnie programista Java w eo Networks. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Kierownika Działu Utrzymania Systemów Informatycznych w eo Networks świadcząc kompleksowe usługi utrzymania i rozwoju aplikacji dla klientów m.in. z branży finansowej, ubezpieczeniowej i mediów. W latach 2009-2015 pełnił funkcję Dyrektora Utrzymania i Administracji w eo Networks. Równolegle w latach 2012-2013 współtworzył startup itaxi.pl pełniąc w tej firmie funkcję Prezesa Zarządu. Od czerwca 2015 pełni funkcję CIO w ProService Finteco, a od stycznia 2016 powołany na Członka Zarządu ds. IT.