Jakość

Zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz ciągłości procesów jest jednym z priorytetów ProService Finteco Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo danych naszych Klientów jest zapewnione poprzez zaawansowane systemy bezpieczeństwa, wielopoziomowe procedury kontrolne oraz restrykcyjne procedury dostępu. Wprowadziliśmy również Business Continuity and Recovery Plan, który zapewnia ciągłość procesów zarówno w przypadku awarii systemu, jak i nieprzewidzianych zdarzeń zewnętrznych.

Od lat prowadzimy politykę przejrzystości naszych rozwiązań oraz kładziemy nacisk na ciągły rozwój narzędzi i procesów kontrolnych. Wysoka jakość wprowadzonych przez nas systemów bezpieczeństwa i kontroli została potwierdzona przez niezależnych audytorów oraz naszych Klientów.

Skuteczność naszych procedur monitoruje kilka niezależnych departamentów w naszej firmie. Cykliczną kontrolę jakości i bezpieczeństwa prowadzi m.in. Departament Oceny Ryzyka i Audytu Wewnętrznego, Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz Zarząd Spółki.

Wysoki standard naszych procesów i systemów kontrolnych został udokumentowany i sprawdzony przez niezależnego audytora Ernst & Young. Efektem tego procesu jest wydany raport zgodności ze standardem ISAE 3402 (do 2010 roku – SAS 70).

System bezpieczeństwa informacji jest cyklicznie sprawdzany przez niezależnych audytorów – Zakład Systemów Jakości Ministerstwa Obrony Narodowej, który potwierdził wysoką jakość naszych rozwiązań, przyznając nam certyfikat zgodności z systemem ISO 27001.