ISAE 3402

ProService Finteco Sp.z o.o., jako jedna z pierwszych organizacji na polskim rynku, poddał się ocenie według standardu ISAE 3402, która została zakończona wydaniem pozytywnej opinii przez niezależną firmę audytorską Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w grudniu 2011 roku.

ISAE 3402 stanowi międzynarodowy standard umożliwiający organizacji świadczącej usługi dla „firm – klientów” przedstawienie realizowanych procesów oraz wdrożonych mechanizmów kontrolnych (systemu kontroli), zarówno swoim Klientom, jak i ich audytorom, w jednolitym i spójnym formacie.

System kontroli przedstawiony przez organizację podlega corocznej weryfikacji przez niezależnego audytora, pod kątem zgodności opisu oraz rzeczywistej efektywności opisanych mechanizmów kontrolnych, który następnie przedstawia ocenę systemu w dołączonej do Raportu opinii.

Sprawozdania sporządzone co roku przez audytora są dostępne dla naszych Klientów.