ISO 9001

iso

ProService Finteco Sp. z o.o. wdrożył i utrzymuje System Zarządzania Jakością, zgodny z międzynarodowym standardem, potwierdzony certyfikatem na zgodność z normą ISO 9001, w zakresie usług Agenta Transferowego świadczonych na rzecz Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych S.A, Pracowniczych Towarzystw Emerytalnych, Towarzystw Ubezpieczeniowych na Życie S.A, Powszechnych Towarzystw Emerytalnych S.A oraz zagranicznych podmiotów zarządzających aktywami.

W 2004 ProService Finteco Sp. z o.o. po raz pierwszy otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, zgodny z normą ISO 9001:2000 (PN – EN ISO 9001:2001). Od tego czasu zgodność wdrożonego systemu z normą oraz z przyjętymi wcześniej założeniami jest potwierdzana co roku przez niezależną, zewnętrzną jednostkę certyfikującą.

ISO 9001to międzynarodowy standard zarządzania mający na celu stworzenie w firmie takiego systemu organizacyjnego, który zapewnia wysoką i powtarzalną jakość produktów lub usług zgodnych z wymaganiami klientów i obowiązującymi przepisami. Ma on zastosowanie dla każdej organizacji – niezależnie od jej wielkości czy prowadzonej działalności.

Uzyskanie certyfikatu niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim wdrożenie podejścia procesowego do codziennej pracy, wprowadzenie zasady zarządzania przez cele oraz mechanizmów monitorowania, badania i analizowania procesów, a także uszczegółowienie obowiązków i uprawnień pracowników. Uzyskanie certyfikatu stanowi także dowód wprowadzenia przez firmę sprawnego systemu zarządzania.

We wrześniu 2018 roku ProService Finteco Sp. z o.o. recertyfikował wdrożony System Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami kolejnej edycji normy – ISO 9001:2015.