Nabycie części przedsiębiorstwa Bonair S.A. przez ProService Agent Transferowy

Nabycie części przedsiębiorstwa Bonair S.A. przez ProService Agent Transferowy

3 marca 2017 została podpisana umowa nabycia przez ProService AT Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Bonair S.A. – pionu oferującego oprogramowanie dla zarządzających funduszami oraz banków.

Na mocy umowy ProService AT uzyskało prawa do rozwijania oraz sprzedaży produktów będących częścią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Przejęcie  jednego z pionów Bonair pozwoli ProService AT na zaistnienie w sektorze bankowości jak i ugruntowanie pozycji Spółki w obszarze dostarczania rozwiązań software dla zarządzających funduszami.