Nowy Klient – Opera TFI S.A.

Nowy Klient – Opera TFI S.A.

Od dnia 1.09.2016 ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. nawiązał współpracę z OPERA TFI S.A. w zakresie obsługi funduszy Opera FIO, Opera SFIO oraz Optimum FIO.