Klienci Korporacyjni

ProService Finteco począwszy od 2015 specjalizuje się  w prowadzeniu ksiąg rachunkowych firm z sektora usługowego. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do kompleksowego prowadzenia  ksiąg rachunkowych, oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości (PSR) oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF), w tym standardami rachunkowości obowiązującymi w grupach kapitałowych (pakiety sporządzane dla potrzeb konsolidacji grupy).

W zależności od potrzeb, prowadzenie ksiąg może obejmować całość procesów księgowych lub też jedynie wybrane procesy księgowe.