Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

ProService Finteco począwszy od 2009 świadczy usługi dla zamkniętych funduszy inwestycyjnych, stale rozwijając zakres obsługiwanych produktów. Obecnie PS Finteco oferuje swoje doświadczenie i wsparcie w obsłudze wszystkich typów zamkniętych funduszy inwestycyjnych, m.in.:

  • funduszy sekurytyzacyjnych,
  • funduszy typu FIZAN,
  • fuduszy wierzytelnościowych.

ProService Agent Transferowy przez lata rozwijał usługi dla krajowych funduszy inwestycyjnych, wspierając naszych Klientów oraz budując rozwiązania i profesjonalne standardy rynkowe. Od początku kładliśmy nacisk na aktywną współpracę z partnerami oraz umożliwienie im elastycznego zarządzania produktami.

Przez ponad 20 lat współpracy z naszymi Klientami, stworzyliśmy kompleksowy wachlarz usług, który pozwala na współpracę z każdym otwartym funduszem inwestycyjnym na rynku.

Od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej coraz więcej międzynarodowych instytucji finansowych decyduje się rozpocząć działalność w Polsce, postrzegając nasz rynek jako perspektywiczny oraz widząc szansę dalszej ekspansji na terenie Europy Środkowej i Wschodniej.

Od początku współpracujemy z Funduszami Zagranicznymi, pełniąc rolę doradcy oraz sub-agenta w Polsce. Stworzyliśmy skuteczne rozwiązania i procedury dystrybucji produktów zagranicznych oraz standardy współpracy z wieloma agentami transferowymi za granicą.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu zbudowaliśmy ofertę outsourcingu dla Funduszy Zagranicznych, o jakości której świadczą zadowoleni Klienci oraz fakt, iż jesteśmy agentem pierwszego wyboru w Polsce.