ProService Agent Transferowy dołączył do grupy Podmiotów wspierających w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami

ProService Agent Transferowy dołączył do grupy Podmiotów wspierających w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami

ProService Agent Transferowy wraz z PZU Centrum Operacji dołączył do grupy Podmiotów wspierających w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami. Łącznie Izba skupia 17 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz 4 Agentów Transferowych. Do Izby należą największe działające na polskim rynku TFI, zarządzające łącznie ponad 170 miliardami zł. Agenci transferowi należący do Izby obsługują ponad 40 Towarzystw, wspierając proces dystrybucji produktów i usług finansowych oraz obsługę klientów. Aktywa jakimi operacyjnie zajmują się należący do Izby agenci to blisko 160 mld zł.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Izba została powołana 28 października 2004 roku. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.

Więcej informacji na stronie IZFA http://www.izfa.pl/aktualnosci,6/400,dwoj-kolejnych-agentow-transferowych-przystepuje-do-izfia.html