ProService Finteco w grupie roboczej Pracowniczych Planów Kapitałowych

ProService Finteco w grupie roboczej Pracowniczych Planów Kapitałowych

W listopadzie 2018 r. została powołana grupa robocza PPK, w skład której wchodzą firmy, które zamierzają świadczyć usługi związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi – instytucje finansowe, agenci transferowi oraz dostawcy oprogramowania dla HR.

ProService Finteco jako wiodący agent transferowy aktywnie uczestniczy w pracach grupy roboczej, której celem jest wypracowanie standardu wymiany danych pomiędzy pracodawcami, a podmiotami świadczącymi obsługę PPK.

Opracowanie i wdrożenie standardu wymiany danych umożliwi w pełni automatyczne przekazywanie informacji o uczestnikach PPK z systemów kadrowo-płacowych funkcjonujących na rynku do systemu agenta transferowego funkcjonującego w ProService Finteco.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, podpisana niedawno przez Prezydenta RP, wchodzi w życie 1 stycznia 2019. Będzie obowiązywała wszystkie firmy zatrudniające osoby na umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne. Do tworzenia PPK będą zobowiązane najpierw firmy duże, zatrudniające ponad 250 pracowników – już od 1 lipca 2019 roku.