Księgowość w sektorze bankowości

Księgowość w sektorze bankowości

Nasza firma dysponuje zespołem kompetentnych pracowników, specjalizujących się w obsłudze księgowości firm sektora bankowego. Ekspercka wiedza, znajomość dobrych praktyk oraz systematyczne śledzenie wszelkich zmian w obowiązujących przepisach prawnych, owocują najwyższym poziomem świadczonych usług. Powierzając nam prowadzenie swoich spraw księgowych, Klienci zyskują większą wydajność, bezpieczeństwo oraz redukcję sumarycznie ponoszonych kosztów.

Księgowość korporacyjna

Oferujemy prowadzenie księgowości spółki (pełna rachunkowość), wliczając w to:

 • ewidencjonowanie dokumentów w księgach,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • kalkulowanie bieżących zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji VAT,
 • wysyłanie JPK,
 • sporządzanie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do innych instytucji m.in. GUS, KNF, inne
 • okresowe raportowanie wyników do Klienta w tym bieżącego stanu rozrachunków.

Dodatkowo oferujemy następujące usługi:

 • przygotowywanie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont,
 • obsługa audytów zewnętrznych,
 • obsługa kontroli podatkowych,
 • reprezentowanie klienta przed organami US, ZUS.

Skontaktuj się z doradcą biznesowym.

Zostaw swoje dane – skontaktujemy się z Tobą i pomożemy dobrać odpowiednią ofertę.