Outsourcing i usługi w sektorze bankowości

Outsourcing i usługi w sektorze bankowości

ProService Finteco, śledząc uważnie zachodzące na rynku zmiany, wynikające m.in. z globalnego rozwoju technologicznego i transformacji modelu działania firm sektora bankowego, systematycznie rozwija i poszerza swoją ofertę. Wprowadziliśmy wiele usług, które wychodzą naprzeciw pojawiającym się nowym potrzebom naszych Klientów, zwłaszcza takim, które wiążą się z coraz bardziej intensywnym stosowaniem technologii informatycznych i prowadzeniem skomplikowanych, zaawansowanych projektów. Nasze wsparcie w tej dziedzinie to dla użytkowników gwarancja stabilnej realizacji procesów biznesowych, optymalizacji wykorzystania zaangażowanych środków, a w ostatecznym rozrachunku – istotne oszczędności finansowe.

Outsourcing procesu testów

Testowanie systemu informatycznego przez oddaniem go do eksploatacji jest niezbędnym etapem każdego wdrożenia. Współczesne aplikacje, ze względu na mnogość typów urządzeń oraz technologii telekomunikacyjnych, z pomocą których są uruchamiane, wymagają szczególnie skrupulatnego i systematycznego testowania. Jest to wyzwaniem zwłaszcza wtedy, kiedy potrzeba utrzymania rynkowej konkurencyjności pociąga za sobą krótkie terminy na dostawę systemu.

Rozwiązaniem jest proponowany przez naszą firmę outsourcing procesów testowych. Nasz wykwalifikowany zespół specjalistów gwarantuje przeprowadzenie pełnego cyklu w sposób metodyczny, szybki i niezawodny.

Wsparcie zapewnia nam także zaawansowana infrastruktura sprzętowo-programowa, która umożliwia m.in. automatyczne testowanie aplikacji mobilnych poprzez ich fizyczną obsługę na realnych urządzeniach. Daje to o wiele większą jakość testowania i szansę wykrycia problemów, niż spotykane dotychczas uruchamianie aplikacji na emulatorach software’owych. Pozwala także na centralne zarządzanie procesem i przeprowadzanie go w trybie ciągłym (24/7), a także w trybie ad hoc, np. gdy potrzebne jest wprowadzanie poprawek typu hot fix.

Oferowana przez ProService Finteco outsourcing procesu testów minimalizuje ryzyko, znacznie przyspiesza proces, zapewnia utrzymanie niskich kosztów oraz pozwala na elastyczne działanie – w dogodnej dla Klienta formie.

Zarządzanie projektami IT

Realizowane współcześnie przedsięwzięcia informatyczne wiążą się z daleko idącą specjalizacją oraz dużym stopniem skomplikowania. Wymaga to nie tylko zgromadzenia odpowiedniej kadry projektantów, developerów, programistów i innych specjalistów, ale także optymalnego zarządzania środkami, zasobami ludzkimi i czasem. Uruchomienie każdego projektu musi zostać poprzedzone drobiazgową analizą potrzeb i oczekiwań Klienta, wyborem technologii, sporządzeniem i akceptacją budżetu itp. czynnościami, gwarantującymi, że całość zostanie sfinalizowana terminowo i w należytej jakości.

Nasze wieloletnie doświadczenie zebrane podczas własnych projektów wdrożeniowych oraz projektów realizowanych wspólnie z naszymi klientami, także z sektora finansowego, pozwoliło nam na zbudowanie wyspecjalizowanego zespołu eksperckiego, gotowego podjąć wyzwania wiążące się z zarządzanie projektami IT dla branży bankowej.

Pracujemy w metodyce Agile, SAFe oraz w klasycznym Waterfallu. Realizujemy projekty w Polsce, jak również na terenie innych krajów Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.

Konsulting systemów bankowych

Specyfika branży finansowej, a szczególnie sektora bankowego wiąże się z najwyższym rygorem, jeśli chodzi o jakość wdrażanych tam systemów. Konieczność zagwarantowania absolutnej ciągłości krytycznych procesów, bezpieczeństwa i poufności danych oraz zgodności z aktualnymi regulacjami prawnymi musi być tutaj pogodzona z łatwością i szybkością użytkowania. Wszelkie wprowadzane rozwiązania muszą także być przystosowane do aktualnie rozpowszechnionych technologii i umożliwiać rozwój lub elastyczną migrację w przyszłości.

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy zebranej w czasie realizacji projektów wykonywanych na rzecz firm sektora bankowego, stworzyliśmy wyspecjalizowany zespół ekspertów, dysponujących najwyższymi kompetencjami i gwarantujących najwyższy poziom doradztwa w zakresie systemów bankowych.

Usługi programistyczne

Realizując od wielu lat projekty informatyczne dla firm branży bankowej, uzyskaliśmy nie tylko wysokie kompetencje w sferze projektowania, programowania i wdrażania aplikacji, ale także dogłębną znajomość specyfiki sektora bankowego. Naszym klientom możemy zaoferować usługi wysoko wykwalifikowanych programistów, a nawet kompletnych zespołów developerskich, pracujących w modelu kontraktowym.

Pracujemy w metodyce Agile, SAFe oraz w klasycznym Waterfallu. Realizujemy projekty nie tylko w Polsce, ale także na terenie innych krajów Unii Europejskiej i w USA. Nasze referencje to kilkaset projektów zrealizowanych na rzecz naszych klientów i partnerów biznesowych, z czego istotna część to firmy sektora bankowego. Niezależnie od rodzaju i skali przedsięwzięcia, jesteśmy w stanie zaoferować najwyższy poziom realizacji, zgodność z najnowszymi technologiami i trendami oraz konkurencyjne warunki finansowe.

Outsourcing kompetencji ludzkich

Branża finansowa, a bankowość w szczególności nakłada bardzo wysokie wymogi dotyczące kwalifikacji kadry pracowniczej. Rodzi to nierzadko problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników na poszczególne stanowiska bądź też z optymalnym wykorzystaniem dostępnych już zasobów ludzkich. Rozwiązaniem może być oferowana przez naszą firmę usługa outsourcingu kompetencji ludzkich. Pozwala ona m.in na:

  • zadaniowe podejście do problemów
  • zapewnienie płynnego przebiegu procesów biznesowych w firmie
  • powierzanie zadań osobom o wysokim stopniu kompetencji
  • zlecanie zadań krótkoterminowych oraz ad hoc
  • optymalizację środków przeznaczonych na wynagrodzenia

Oferowane przez nas usługi pozwalają naszym klientom i partnerom biznesowym skupić się na merytorycznej działalności i odciążają ich w kwestii pozyskiwania i weryfikowania osób potrzebnych do wykonywania wskazanych zadań. Umożliwiają także większą elastyczność działania i przekładają się na wymierną redukcję sumarycznie ponoszonych kosztów.

Skontaktuj się z doradcą biznesowym.

Zostaw swoje dane – skontaktujemy się z Tobą i pomożemy dobrać odpowiednią ofertę.