Rozwiązania IT w sektorze inwestycji

Rozwiązania IT w sektorze inwestycji

Dysponując wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi sektora inwestycji, jesteśmy świadomi, że prawidłowe funkcjonowanie i dostarczanie usług na najwyższym poziomie jest możliwe nie tylko dzięki obszernej kompetencji naszych pracowników, ale także dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, wspierających i przyspieszających wszelkie procesy związane z zarządzaniem finansami. Naszym Klientom oferujemy dedykowane, nowoczesne narzędzia IT dostosowane do ich wymagań i potrzeb oraz do obowiązujących w naszym kraju regulacji prawnych.

RODO.pro

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) nakładające na instytucje nowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Oferowane przez nas rozwiązanie informatyczne RODO.pro ma na celu umożliwienie instytucjom wypełnienie obowiązków wynikających z RODO. Rozwiązanie stanowi ewidencję zbiorów danych osobowych, czynności przetwarzania realizowanych  w danej organizacji oraz wspiera organizację w obsłudze wniosków dot. praw osób  i zarządzaniu procesami biznesowymi związanymi z RODO.

W aplikacji RODO.pro nasi Klienci mają do dyspozycji następujące moduły:

 • Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
 • Rejestr Czynności Przetwarzania
 • Rejestr Reguł Retencji danych osobowych
 • Rejestr Klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr Zgód na przetwarzanie danych osobowych
 • Rejestr Systemów Informatycznych
 • Rejestr Upoważnień
 • Obsługa incydentów naruszeń bezpieczeństwa
 • Obsługa oceny skutków dla ochrony danych osobowych DPIA i obsługa spraw z tym związanych
 • Obsługa „Privacy by design”, „Privacy by default”
 • Obsługa Wniosków dot. praw osób
 • Obsługa Retencji
 • Centralna Baza Osób, zawierająca kopię danych osobowych przechowywanych we wszystkich zbiorach danych lub integrację z centralną bazą osób instytucji (w zależności od polityki w danej organizacji)
 • Moduł integracji z systemami dziedzinowymi.

AML

Obowiązek raportowania do GIIF wymaga od objętych nim instytucji wielu dodatkowych czynności kontrolnych. W związku z tym ProService Finteco, na podstawie analizy rynku oraz potrzeb zgłaszanych przez Klientów, zbudował nowoczesne i wydajne narzędzie ułatwiające analizę AML/KYC.

Podstawowe funkcjonalności aplikacji zapewniają codzienną analizę bieżącą, prowadzenie rejestru GIIF oraz monitorowanie ryzyka klientów, w tym śledzenie czarnych list i listy PEP. Wyróżnikiem aplikacji jest parametryzowalny moduł do analizy według logiki rozmytej (fuzzy logic).

Aplikacja umożliwia zaczytywanie komercyjnych czarnych list oraz tworzenie własnych, dowolne budowanie schematów do analizy bieżącej oraz wywołanie alertów w przypadku wystąpienia istotnego zdarzenia. Nowością jest tzw. „poczekalnia”, ułatwiająca proces analizy podejrzanych transakcji i kierowanie do rejestru GIIF wyłącznie transakcji zweryfikowanych przez użytkownika.

STI24

ProService Finteco, w celu wsparcia dystrybucji jednostek uczestnictwa oraz obsługi certyfikatów, udostępnia systemem B2C w zakresie informacyjno-transakcyjnym. System jest dostępny zarówno w wersji gotowego produktu personalizowanego dla Klienta, jak i możliwości zbudowania serwisu całkowicie dedykowanego w oparciu o gotowe komponenty transakcyjne I wymiany informacji udostępniane przez ProService Finteco.

Goniec OnLine

Goniec OnLine light to nowoczesna, lekka aplikacja umożliwiająca obsługę Klientów przez dystrybutora. Aplikacja posiada funkcje transakcyjne i informacyjne oraz służy do sprzedaży i obsługi FIO, SFIO oraz produktów dostępnych na rynku inwestycyjnym m.in. takich jak IKE, IKZE, PSO.

Goniec Online FIZ to wersja umożliwiająca obsługę Klientów przez dystrybutora w zakresie subskrypcji certyfikatów FIZ a także zarządzania certyfikatami.

ProCompliance

ProCompliance jest rozwiązaniem klasy Business Intelligence, opartym na systemie Microsoft Reporting Services, na bazie którego stworzona została wielofunkcyjna hurtownia danych. ProCompliance umożliwia zaczytanie danych z różnych zbiorów danych.

System wyceny aktywów AVS

System AVS (ang. Asset Valuation System) z modułem eFR (ang. easy Financial Reporting) stanowi kompleksowe rozwiązanie do księgowości, wyceny aktywów i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych dla TFI, PTE, TU, Depozytariuszy oraz spółek Asset Management.

System rozwijany jest od kilkunastu lat i nagrodzony został przez Microsoft oraz Gazetę Bankową, a jego skuteczność została zweryfikowana przez rynek i potwierdzona wieloma referencjami liderów branży.

Dzięki obszernej parametryzacji, rozwiązanie obsługuje wszystkie dozwolone instrumenty finansowe, klasy aktywów i pasywów. Pozwala ono na użycie i swobodną parametryzację wielu planów kont oraz schematów księgowań; kontroluje limity ustawowe, statutowe oraz wewnętrzne.

Rozumiemy jak cenny jest czas naszych klientów, dlatego opracowaliśmy wydajne procedury migracji wspomagające proces wdrożenia, a system jest przyjazny i elastycznie dostosowuje się do wymagań danej organizacji.

AVS zapewnia pełną zgodność z przepisami prawa, wymogami KNF i zaleceniami audytorów. Nasze rozwiązanie obsługuje kilkaset funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz portfele na rzecz spółek Asset Management.

AVS zapewnia m.in.:

 • Skrócenie czasu obsługi i zmniejszenie pracochłonności procesu wyceny oraz publikacji wyników
 • Usprawnienie działania, zapewnienie spójności danych i zwiększenie wydajności zespołu wyceniającego
 • Kompleksową audytowalność danych w systemie w oparciu o zapisy księgowe i dokumenty źródłowe
 • Utrzymywanie rejestru ewidencji transakcji zgodnie z wymogami europejskiej dyrektywy MiFID
 • Badanie limitów inwestycyjnych na potrzeby nadzoru pod kątem ograniczeń wynikających z ustawy, rozporządzeń i statutów funduszy
 • Publikacje – automatyczne tworzenie i dostarczanie raportów wygenerowanych z systemu do odpowiednich grup odbiorców
 • Bogaty zestaw parametrów umożliwiający dostosowanie rozwiązania do indywidualnych wymagań organizacji
 • Pełną obsługę specyfiki polskiego rynku, wsparcie ze strony doświadczonych konsultantów, także stały rozwój systemu
 • Nowoczesną technologię, przyjazne środowisko pracy użytkowników i bezpieczeństwo rozwiązania.

System wsparcia procesu zarządzania aktywami i monitorowania ryzyka

Turbine Asset Manager (TAM) jest systemem wspomagającym proces zarządzania aktywami oraz monitorowania ryzyka, tzw. „front-to-back”, czyli adresującym cały proces inwestycyjny: od backoffice, poprzez middle—office, kończąc na funkcjonalności dla zarządzających zawierających bezpośrednio transakcje rynkowe.

System TAM umożliwia prowadzenie zarówno funduszy inwestycyjnych, jak również pojedynczych portfeli w ramach usług asset management, oferując automatyzację większości procesów, które tradycyjnie były wykonywane przez Zarządzających ręcznie lub z użyciem arkuszy Excel.

System TAM umożliwia swobodne definiowanie kolejnych funduszy inwestycyjnych lub portfeli, a następnie kompleksowe zarządzanie nimi w sposób scentralizowany.

 

Rozwiązanie Turbine Analytics – firmy z Grupy kapitałowej ProService Finteco

Skontaktuj się z doradcą biznesowym.

Zostaw swoje dane – skontaktujemy się z Tobą i pomożemy dobrać odpowiednią ofertę.