Księgowość dla sektora ubezpieczeń

Księgowość dla sektora ubezpieczeń

Bogata, kompleksowa oferta ProService Finteco zawiera m.in. usługi z zakresu księgowości dedykowane dla firm sektora ubezpieczeniowego. Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu i dysponując wsparciem zespołu kompetentnych specjalistów, oferujemy wysoki poziom realizacji i kompletne wsparcie, przynoszące realne korzyści naszym partnerom biznesowym.

Księgowość UFK

Świadcząc kompleksowe usługi dla Towarzystw Ubezpieczeniowych, ProService Finteco oferuje swoje wsparcie w zakresie księgowości funduszy ubezpieczeniowych. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na dostarczanie profesjonalnych usług, takich jak:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla funduszy, w tym księgowanie zdarzeń dotyczących aktywów funduszy,
 • Przygotowywanie dokumentów transakcyjnych do wyceny – kompletowanie i weryfikacja,
 • Składanie zleceń kupna/sprzedaży jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy,
 • Otwieranie rejestrów w nowych funduszach,
 • Codzienne wprowadzanie cen dla funduszy,
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 • Współpraca przy projekcie i raportowaniu Solvency II.

Księgowość korporacyjna

Oferujemy prowadzenie księgowości spółki (pełna rachunkowość), wliczając w to:

 • ewidencjonowanie dokumentów w księgach,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • kalkulowanie bieżących zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji VAT,
 • wysyłanie JPK,
 • sporządzanie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do innych instytucji m.in. GUS, KNF, inne,
 • okresowe raportowanie wyników do Klienta w tym bieżącego stanu rozrachunków.

Dodatkowo oferujemy następujące usługi:

 • przygotowywanie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont,
 • obsługa audytów zewnętrznych,
 • obsługa kontroli podatkowych,
 • reprezentowanie klienta przed organami US, ZUS.

Skontaktuj się z doradcą biznesowym.

Zostaw swoje dane – skontaktujemy się z Tobą i pomożemy dobrać odpowiednią ofertę.