Warsztaty dla podmiotów rynku TFI zorganizowane przez PSAT – 27.11.15

Warsztaty dla podmiotów rynku TFI zorganizowane przez PSAT – 27.11.15

PSAT zorganizował warsztaty dla podmiotów rynku TFI wspomagające standaryzację i uproszczenie procesów, umożliwiające dzielenie się najlepszymi praktykami w ramach obsługi klientów funduszy Inwestycyjnych, które odbyły się w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza w Warszawie 27 listopada 2015. Głównym celem spotkania było wsparcia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Dystrybutorów w ujednoliceniu standardów panujących na rynku finansowym oraz wypracowanie wspólnego – wysokiego standardu. Na spotkaniu poruszone zostały następujące tematy: FATCA – obowiązki wynikające z Ustawy, proces oraz okres przejściowy; aplikacje B2B/B2C – nowoczesne rozwiązań IT, DDAT/SWAT – wiodące metody w zakresie wymiany danych oraz analiza powodów reklamacji Klientów. Kluczowymi kwestiami na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w styczniu 2016, będą: Common Reporting Standards (CRS), AML, wytyczne KNF z obszaru IT oraz proces wyjaśnień.