Kontakt

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług i produktów, skontaktuj się z nami przez formularz. Zachęcamy również do kontaktu mailowego bądź telefonicznego.

ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12 A
02-673 Warszawa, Polska
telefon: (+48 22) 58 81 900
faks: (+48 22) 58 81 950
e-mail: office@psfinteco.pl

KRS: 0000594698
NIP: 7010533747
Kapitał zakł.: 704 950,00 ZŁ wpłacony w całości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego